Published : 15,Mar 2021 02:52 PM

20 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் சகாயம் அரசியல் பேரவை

முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயம் ஆரம்பித்துள்ள  ‘சகாயம் அரசியல் பேரவை’ என்ற அமைப்பு 20 தொகுதிகளில் போட்டியிட உள்ளது. 

சற்று முன்எடிட்டர் சாய்ஸ்