Published : 27,Aug 2021 06:58 PM

தலிபான்களுக்கே தலைவலி கொடுக்கும் பயங்கரவாத அமைப்பு: யார் இந்த ISKP? - முழுமையான ரிப்போர்ட்

Terrorist-organization-screaming-at-the-Taliban--Who-is-this-ISKP----Complete-report

தலிபான்கள்ஆப்கானிஸ்தானைகைப்பற்றிய 11 நாட்களிலேயே காபூல் நகரில் ஐஎஸ்கேபி (ISKP) அமைப்பானது தனதுமிகப்பெரியதாக்குதலைநடத்தியுள்ளது. இந்த தற்கொலைப்படை குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் 19 அமெரிக்கவீரர்கள்உட்பட 100 க்கும்மேற்பட்டோர்கொல்லப்பட்டனர். இந்த குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலுக்கு ஐஎஸ்ஐஎல்-கோரசன்அல்லதுஐஎஸ்ஐஎல்-கேஎன்றுஅழைக்கப்படும்இஸ்லாமிக்ஸ்டேட்கோரசன்ப்ரோவின்ஸ் (ISKP) அமைப்பு பொறுப்பேற்றுள்ளது.

யார் இந்த ஐஎஸ்கேபி?

கோரசன்என்பதுஒருகாலத்தில்ஆப்கானிஸ்தான், ஈரான், பாகிஸ்தான்மற்றும்துர்க்மெனிஸ்தான்ஆகியபகுதிகளைஉள்ளடக்கியஒருபழங்காலகலிபாவின்கீழ்உள்ளஒருவரலாற்றுப்பகுதி. மறைந்தஐஎஸ் அமைப்பின்தலைவர்அபுபக்கர்அல்-பாக்தாதிக்குநெருக்கமான ஆப்கானிஸ்தானைச்சேர்ந்தபோராளிகள் மற்றும்பாகிஸ்தானியதலிபான் அமைப்பிலிருந்துபிரிந்தபோராளிகளால்இந்த ஆயுதக்குழு 2014 -15 இல்உருவாக்கப்பட்டது.

image

2015 ஆம் ஆண்டு ஐஎஸ்அமைப்பு, கோராசன்மாகாணம்அமைப்பு பற்றி அறிவித்தப்பிறகு, ஆப்கானிஸ்தானில்ஜிஹாதிகளைஆட்சேர்ப்புசெய்வதைநிறுத்துமாறுஐஎஸ்தலைவர்அபுபக்கர்அல்-பாக்தாதிக்குதலிபானின்அப்போதையஅரசியல்குழுத்தலைவர்முல்லாஅக்தர்மன்சூர்கடிதம் எழுதினார். ஆப்கானிஸ்தானில்இஸ்லாமியஆட்சியைமீண்டும்நிறுவும் போராட்டத்தில் "ஒரேஒருகொடிமற்றும்ஒருதலைமைக்கு" மட்டுமே இடம்உள்ளதுஎன்று அவர் அக்கடிதத்தில் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால்ஐஎஸ்கேபி, அதிருப்தியடைந்ததலிபான்போராளிகளைஆட்சேர்ப்புசெய்வதைநிறுத்தவில்லை. ஆப்கானிஸ்தான்முழுவதும்பயங்கரவாதத்தாக்குதல்களைநடத்துவதையும்அதுநிறுத்தவில்லை. இந்த புள்ளியிலிருந்தே ஐஎஸ்கேபிக்கும் தலிபான்களுக்குமான முரண்பாடு தொடங்கிவிட்டது.

எங்கே இயங்குகிறது இந்த ஐஎஸ்கேபி?

ஐஎஸ்கேபி அமைப்புவடகிழக்குஆப்கானிஸ்தானில்வலுவானவேர்களைக்கொண்டுள்ளது, காபூல்மற்றும்பிறமாகாணங்களில்தங்களின் ஸ்லீப்பர்செல்களைவைத்துள்ளது.இந்த அமைப்புகடந்தஆறுஆண்டுகளில், நங்கர்ஹார்மாகாணத்தில்இருந்துஆப்கானிஸ்தான் முழுவதும்ஒருநிறுவனவலையமைப்பைஉருவாக்கி, தெற்கு, மேற்குமற்றும்மத்தியஆசியாமுழுவதிலுமிருந்துபலரை அமைப்பில் இணைத்தது.

image

தொடக்கத்தில்தெஹ்ரிக்--தலிபான்பாகிஸ்தான் (டிடிபி) தளபதிஹபீஸ்சயீத்கானைஐஎஸ்கேபியின்தலைவராகவும், முன்னாள்ஆப்கானிஸ்தான்தலிபான்தளபதிஅப்துல்ரவூப்அலிசாவைஐஎஸ்கேபியின் துணைத்தலைவராகவும்  செயல்பட்டு (இருவரும்அமெரிக்கதாக்குதலில்கொல்லப்பட்டனர்). லஷ்கர்--தொய்பா, ஜமாத்-உத்-தவா, ஹக்கானிநெட்வொர்க்மற்றும்உஸ்பெகிஸ்தானின்இஸ்லாமியஇயக்கம்போன்றபல்வேறு பயங்கரவாதஅமைப்புகளின்உறுப்பினர்களைஐஎஸ்கேபிஅமைப்பில் இணைத்தனர் என்றுஅமெரிக்காவைதளமாகக்கொண்டபோர்தீவிரவாதமையம்தெரிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 2020 ல்கோரசானிகைதுசெய்யப்பட்டதில்இருந்துஷஹாப்அல்முஹாஜிர்ஐஎஸ்கேபி அமைப்பை வழிநடத்திவருகிறார்.

ஐஎஸ்கேபியின் கொள்கை என்ன?

ISKP அமைப்பு செயல்பாட்டுதந்திரங்கள்மற்றும்சித்தாந்தத்தில், தனதுதாய் அமைப்பான ஐஎஸ் அமைப்பைபின்பற்றுவதாக அறிவித்துள்ளது.  "இஸ்லாமியஆட்சியைகோரசன் மாகாணத்தில்நிறுவுவதேஎங்களின் முக்கியகுறிக்கோள், அதற்காக "ஜிஹாத்" செய்யதயாராகஉள்ளோம். சர்வ வல்லமையுள்ளஅல்லாநீண்டகாலத்திற்குமுன்பேகோரசன்தேசத்தில்எங்களைஜிஹாத்செய்யஆசீர்வதித்தார்என்பதில்சந்தேகமில்லை, அல்லாவின்ஆசியினால்தான்நாங்கள்கோரசன்தேசத்திற்குள்நுழைந்தஎந்தஅவிசுவாசியையும்எதிர்த்துப்போராடுகிறோம். இவைஅனைத்தும்ரியத்தைநிறுவுவதற்காகவேஎன்றுஐஎஸ்கேபி அமைப்பு 2015 இல்வெளியிட்ட ஒருவீடியோசெய்தியில்கூறியது.

image

2015 மற்றும் 2016 இல்ஈராக்மற்றும்சிரியாவில்ஐஎஸ்அமைப்பிற்கான அழுத்தம் அதிகமானபோது, அந்த அமைப்புஆப்கானிஸ்தானின் பக்கம்தனதுகவனத்தைதிருப்பியது. ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து ஐஎஸ்அமைப்பைமீண்டும்கட்டியெழுப்பஐஎஸ்கேபிமூலம்பிரச்சாரசெய்திகளைவெளியிட்டது, ஆசியாமுழுவதும்உள்ளமுஸ்லீம்இளைஞர்களைஅமைப்பில்சேருமாறும்அழைப்புவிடுத்தது. இதனால் இந்தியாவில்இருந்துநூற்றுக்கணக்கானவர்கள்உட்படபலஇளைஞர்கள்ஆப்கானிஸ்தானுக்குஐஎஸ்அமைப்பில்இணைந்தனர்.

ஐஎஸ்கேபின் கொடூர முகம்:

மிகக்கடுமையான கொள்கைகள் கொண்டஐஎஸ்கேபிஅமைப்பினர்தொடக்கத்தில் ஆப்கானிஸ்தானில்இருந்துஈராக்மற்றும்சிரியாவுக்குச்சென்றுஐஎஸ் அமைப்புக்கு ஆதரவாக தாக்குதல்களில் ஈடுபட்டனர், மேற்கத்தியநாடுகள்மீதானசதித்தாக்குதல்களிலும் இவர்களின் பங்களிப்பு உள்ளது.

ஐஎஸ்கேபிதலைவர்கள்பலரைக்கொன்றுஅமெரிக்காபலதாக்குதல்களைநடத்தியுள்ளது. ஏப்ரல் 2017 இல், அமெரிக்கஜனாதிபதிடொனால்ட்ட்ரம்ப், கிழக்குஆப்கானிஸ்தானில்உள்ளஐஎஸ்குகைகளில்மிகசக்திவாய்ந்தஅனைத்துகுண்டுகளுக்கும்தாய்எனப்படும்அணுசக்திஅல்லாதவெடிகுண்டைஐஎஸ்கேபி அமைப்பு வைத்திருப்பதாக கூறினார்.பல தாக்குதல்களுக்கு பின்பும் ஐஎஸ்கேபிதொடர்ந்துதனதுநடவடிக்கைகளைவிரிவுபடுத்தியேவந்தது. ஆப்கானிஸ்தானின்பெரும்பகுதிசட்டவிரோதமாகஇருப்பதால், ஐஎஸ்கேபிவளரநிலைமைகள்சாதகமாகஉள்ளன.

image

இந்தகுழுவில்எத்தனைபேர்சேர்ந்துள்ளனர்என்பதுபற்றிய தெளிவான கணக்கு இல்லைஎன்றாலும், சமீபத்தியஆண்டுகளில்ஆப்கானிஸ்தான்மற்றும்பாகிஸ்தானில்நடந்தபல மிகமோசமானதாக்குதல்களுக்குஐஎஸ்கேபிபொறுப்பேற்றுள்ளது, மசூதிகள், பொதுஇடங்கள், பெண்கள் பள்ளிகள்மற்றும்மருத்துவமனைகளில்கூடஇவர்கள் தாக்குதல் நடத்தி மக்களைகொன்றனர். மே 2020 இல்காபூலில்உள்ளமகப்பேறுவார்டில்நடந்தகொடூரமான தாக்குதலில் செவிலியர்கள், பெண்கள்மற்றும்கைக்குழந்தைகள்உட்பட 24 பேரை இந்த அமைப்புகொன்றதுகுறிப்பிடத்தக்கது.

ஐஎஸ்கேபி - தலிபான்கள் போட்டி:

ஆப்கானிஸ்தானில் மற்றொரு அமைப்பு உருவாவதை தலிபான்கள்விரும்பவில்லை. தலிபான்கள்ட்ரைபல் சிந்தனை மற்றும் தேசியவாத எண்ணம் கொண்டஅமைப்பாகும். அதேசமயம்ஐஎஸ்கேபிதேசியஎல்லைகளைநம்பவில்லை, உலகளாவியஇஸ்லாமியகலிபாவைஉருவாக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை உடையது.

“எங்களின்தலைமைசுதந்திரமானது, எங்களின்குறிக்கோள்கள்சுயாதீனமானவை. எங்களிடம்உலகளாவியநிகழ்ச்சிநிரல்உள்ளது, எனவேஇஸ்லாத்தையும், முழுஇஸ்லாமியசமூகத்தையும்யார்பிரதிநிதித்துவப்படுத்தமுடியும்என்றுமக்கள்கேட்கும்போது, நிச்சயமாகநாங்கள்மிகவும்கவர்ச்சிகரமானவர்கள்." என்றுஐஎஸ்கேபியின்தலைவராகஇருந்தஒமர்கோரசனிஇந்தமாததொடக்கத்தில்கூறினார்.

image

தற்போது தலிபான்களுடன்ஐஎஸ்கேபிஅமைப்புக்கு உருவான முரண்பாடு என்பது அமெரிக்காவிற்கும்தலிபான்களுக்கும்இடையிலானஒப்பந்தம் ஆகும். அல்-காய்தாமற்றும்ஐஎஸ்போன்றபயங்கரவாதக்குழுக்கள்ஆப்கானிஸ்தான்மண்ணைப்பயன்படுத்தஅனுமதிக்காதுஎன்பதுஅமெரிக்க-தலிபான்ஒப்பந்தத்தின்முக்கியவிதிமுறைகளில்ஒன்றாகும். இந்த ஒப்பந்தமே ஐஎஸ்கேபிக்கு அனலை கிளப்பியுள்ளது. கொள்கைமற்றும்செயல்பாட்டுவேறுபாடுகள்ஐஎஸ்கேபிமற்றும்தலிபான்களுக்குஇடையேவெளிப்படையானமோதல்களுக்குவழிவகுத்துள்ளது.

ஐஎஸ்கேபி – தலிபான்களுக்கு தொடர்பா?

மற்றொரு பக்கம், ஐஎஸ்கேபி மற்றும்தலிபான்களுக்கு இடையே ஹக்கானிநெட்வொர்க்வழியாகதொடர்பு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஐஎஸ்கேபிக்கும்ஹக்கானிநெட்வொர்க்கிற்கும்இடையேவலுவானதொடர்புகள்உள்ளன, இந்த ஹக்கானி நெட்வொர்க்தலிபான்களுடன்நெருக்கமாகஉள்ளது. காபூலில்இப்போதுபாதுகாப்புப்பொறுப்பில்உள்ளவர்கலீல்ஹக்கானிஆவார் என்று கூறுகிறார் ஆசியாபசிபிக்அறக்கட்டளையைச்சேர்ந்தஆப்கானிஸ்தானில்உள்ளதீவிரவாதநெட்வொர்க்குகளைகண்காணித்துவரும் டாக்டர்சஜ்ஜன்கோஹல். இவர்பேசும்போது, "2019 மற்றும் 2021 க்குஇடையில்பலபெரியதாக்குதல்களில்ஐஎஸ்கேபி, தலிபான்களின்ஹக்கானிநெட்வொர்க்மற்றும்பாகிஸ்தானைதளமாகக்கொண்டபிறபயங்கரவாதகுழுக்களுக்குஇடையேஒத்துழைப்புஇருந்தது" என்றுகூறுகிறார். ஆகஸ்ட் 15 அன்றுகாபூலில்தலிபான்கள்நாட்டை கைப்பற்றியபிறகு, ஐஎஸ்கேபிமற்றும்அல்-காய்தாதீவிரவாதிகள்உட்படபுல்--சார்கிசிறையில்இருந்துஏராளமானகைதிகளைதலிபான் அமைப்புவிடுவித்தது. தற்போது தலிபான்கள்காபூல்குண்டுவெடிப்பைக்கண்டித்ததுடன், குற்றவாளிகளைசட்டத்தின்முன்நிறுத்துவதாகவும்உறுதியளித்துள்ளனர். தற்போதைய காபூல் குண்டுவெடிப்புஆப்கானிஸ்தானின் எதிர்காலம் எப்படியிருக்கும்என்பதற்கானஎச்சரிக்கை மணி.

தலிபான்கள்ஆப்கானிஸ்தானைஆளத்தயாராகவுள்ள இந்த சூழலில்,ஐஎஸ்கேபிஅமைப்பு ஆப்கனின் புதியதலிபானாகஇருக்கவிரும்புகிறதுஎன்பதே இந்த குண்டுவெடிப்பு உலகுக்கு சொல்லும் செய்தியா?????.

 

சற்று முன்எடிட்டர் சாய்ஸ்