வேலை வாய்ப்பு

வேலை வாய்ப்பு

 
விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரி:
ஆசிரியர்
‘புதிய தலைமுறை’
எண்.25A (NP), திரு.வி.க. தொழிற்பேட்டை,
கிண்டி, சென்னை - 600 032.
தொலைபேசி : 044 - 45969500
மின்னஞ்சல் : hr@newgenmedia.in
 
Your Cart
Cart empty
 x