அரசு பள்ளியில் முதல் முறையாக மாணவர்கள் தோட்டம்


கோவையில் இயற்கை விவசாயம் குறித்து மாணவர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் அரசு பள்ளியில் முதல் முறையாக மாணவர்கள் தோட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

POST COMMENTS VIEW COMMENTS